Corona informatie

Praktijkinformatie Corona Virus

Gewijzigd 19 oktober 2020

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en ter bescherming van u en ons medisch personeel, hebben we de volgende maatregelen genomen.

Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft. Kom niet te vroeg naar uw afspraak en kom alleen. Zo kunnen voorkomen we dat de wachtkamer te vol wordt. Mocht de wachtkamer te vol worden, dan vragen wij u om buiten te wachten. Draag een mondkapje als u in de praktijk bent.

Op de praktijk dragen de medewerkers beschermende kleding en mondmaskers waneer ze direct patiëntencontact hebben.

Bij keelpijn, vermoeidheidsklachten en griepverschijnselen: blijf thuis en ziek het uit. Vraag een test aan via de GGD op coronatest.nl of bel 0800-1202

Bel met de praktijk of huisartsenpost wanneer er sprake is van 1 of meer van de volgende punten:

  • u wordt in een paar dagen steeds zieker
  • u ademt steeds sneller of moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
  • u raakt steeds meer in de war
  • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
  • u bent ouder dan 70 jaar, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Veilige zorg

De praktijk is zo veilig mogelijk gemaakt om voldoende afstand tot elkaar te kunnen houden. Spreekuren zijn verspreid over de dag en er is meer tijd tussen de afspraken ingepland.

Wij proberen zoveel mogelijk uw vragen via de telefoon, e-consulten of beeldbellen te behandelen. Meer informatie hierover vindt u op het desbetreffende deel van onze website.

Er is wekelijks een speciaal spreekuur voor mensen met hoestklachten die gezien moeten worden door een huisarts. Dit vindt plaats in een ruimte apart van de andere spreekkamers. De wachtkamer hiervoor is aan de achterkant van het medisch centrum. U wordt dan gezien door een huisarts van het medisch centrum. Hij of zij werkt dan in extra beschermende kleding.

Wanneer u ernstig ziek bent en u mogelijk besmet bent met het coronavirus, dan kan de huisarts besluiten tot een huisbezoek. De huisarts komt dan in extra beschermende kleding bij u thuis om u te beoordelen.

De normale zorg gaat door

Wij doen ons best om de normale medische zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Maar door de bovengenoemde maatregelen kan het soms langer duren om een afspraak te krijgen dan u van ons gewend bent. Graag hiervoor uw begrip.

Veel poliklinieken van ziekenhuizen hebben nu een langere wachttijd. U moet soms langer wachten op een afspraak bij de specialist dan prettig is. Uw huisarts kan alleen een afspraak bespoedigen, wanneer er sprake is van een medische spoedindicatie.
Wanneer er geen medische spoed is, en u wel eerder geholpen wilt worden, dan kunt u met uw zorgverzekeraar bellen voor zorgbemiddeling.

Beschikbaarheid medische gegevens

In verband met de uitbraak van het coronavirus kan de huisartsenpost inzage vragen in uw medische gegevens. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven op de website www.volgjezorg.nl. Ook kunt u hier aangeven dat u wanneer de huidige crisis weer onder controle is, u wel inzage wilt verlenen aan de huisartsenpost. Mensen die hun toestemming of weigering al eerder hebben doorgegeven aan de praktijk, hoeven geen actie te ondernemen.